Ανακοινώσεις 2013

Αποτελέσματα: 33
 
23/12/2013
Λειτουργεία Γραφείου για τις Γιορτές
Το γραφείο του Συνδέσμου θα είναι κλειστό απο τις 24/12/2013 εώς τις 27/12/2013, την 01/01/2014 και στις 06/01/2014 ...

Διαβάστε περισσότερα
 
 
13/12/2013
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Νομοθεσία που αφορά στη Ρύθμιση των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί Κανονισμοί του Συνδέσμου ...

Διαβάστε περισσότερα
 
 
10/12/2013
Εγκύκλιος σχετικά με το Διεθνές Συνέδριο για Φορολογική Διαφάνεια και Ανταλλαγή Πληροφοριών σε Θέματα Φορολογίας
...

Διαβάστε περισσότερα
 
 
25/11/2013
Ενημέρωση από την Επιτροπή Δημοσίου Τομέα
Η Επιτροπή Δημόσιου Τομέα του Συνδέσμου έχει ετοιμάσει το συνημμένο βοήθημα με τις νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί στο πλαίσιο των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και αφορούν στη μισθοδοσία, συντάξεις ...

Διαβάστε περισσότερα
 
 
25/11/2013
Σεμινάριο 11/2013
«Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος – Παρουσίαση της Νομοθεσίας και της αναθεωρημένης Οδηγίας του Συνδέσμου. Ευρήματα από τον Εποπτικό Έλεγχο και εισηγήσεις» ...

Διαβάστε περισσότερα
 
 
25/11/2013
Σεμινάριο 13/2013
«Νομοθεσία που αφορά στη Ρύθμιση των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί Κανονισμοί του Συνδέσμου» ...

Διαβάστε περισσότερα
 
 
31/10/2013
Εγκύκλιος Γενικού Διευθυντή αναφορικά με τους περί της Ρύθμισης Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμους
Συνημμένα επισυνάπτεται εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου αναφορικά με τους περί της Ρύθμισης Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμους και τις υποχρεώσεις των ...

Διαβάστε περισσότερα
 
 
25/10/2013
Ενημέρωση απο την Εκπαιδευτική Επιτροπή
...

Διαβάστε περισσότερα
 
 
2/10/2013
Αναθεωρημένη οδηγία για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος
Το Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Σεπτέμβριο ενέκρινε την αναθεωρημένη έκδοση (4) Η οδηγία για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότ ...

Διαβάστε περισσότερα
 
 
2/10/2013
Αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Μελών
Tο Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την τελευταία συνεδρία του τον Σεπτέμβριο ενέκρινε τον αναθεωρημένο «Κανονισμό 1.202: Διασφάλιση Ποιότητας» ...

Διαβάστε περισσότερα
 
Σελίδα 1 από 4
1 |
2 |
3 |
4 |
5
Σελίδα: