Όροι Χρήσεως

Γενικές Πληροφορίες

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του ιστότοπου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Εάν επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα, συγκατατίθεστε και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε τη συμφωνία αυτή, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Πνευματική ιδιοκτησία

© 2014 Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και λειτουργεί αυτόνομα.
Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, διάταξη συνδυασμών χρωμάτων, εικόνες και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία του Συνδέσμου Εγκεκριμένου Λογιστών Κύπρου ή των προμηθευτών του (περιεχομένου) και προστατεύονται από την Κυπριακή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και οι προμηθευτές περιεχομένου του ιστότοπου, διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους ως προς την ιδιοκτησία και τα συμφέροντά τους για την παρούσα Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της.

Εμπορικά σήματα


Τα εμπορικά σήματα του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν ανήκει στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Ασφάλεια Λογαριασμού

Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασής σας και πρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και συμφωνείτε και αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν στο λογαριασμό σας. Οι ανήλικοι πρέπει να χρησιμοποιούν ιστότοπο με τη συμμετοχή γονέα.

Χρήση περιεχομένου

Το περιεχόμενο του ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωπική πληροφοριακή πηγή. Μπορείτε να κατεβάσετε, να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε περιεχόμενο για προσωπική σας ενημέρωση. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην αρχική σελίδα του Δικτυακού Τόπου από άλλους Δικτυακούς τόπους (που δεν ανήκουν σε ανταγωνιστές μας και δεν εμφανίζουν ακατάλληλο περιεχόμενο) ειδοποιώντας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απαγορεύεται η εμπλοκή σας σε οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του ιστότοπου και του περιεχομένου του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής, μετάδοσης, αναδημοσίευσης, εμφάνισης ή απόδοσης του Περιεχομένου αυτού του Δικτυακού Τόπου χωρίς την έγγραφη άδεια, απαγορεύεται αυστηρά. Επιπλέον, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας του Συνδέσμου Εγκεκριμένου Λογιστών Κύπρου χωρίς γραπτή άδεια.

Περιγραφή περιεχομένου

Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα ονόματα προϊόντων, οι περιγραφές ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο είναι πλήρες, ακριβές, ενημερωμένο, αξιόπιστο και χωρίς λάθη.

Εφαρμόσιμος νόμος

Ο Ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Ως εκ τούτου, ο Κυπριακός νόμος διέπει αυτές τις αποποιήσεις ευθύνης, τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς να εφαρμόζει τις αρχές σύγκρουσης νόμων. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπό μας και σε αυτές τις αποποιήσεις ευθυνών, τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η σελίδα και το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου («ΣΕΛΚ») στην μορφή που εμφανίζεται και διατίθεται. Στον βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε ρητά οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή εξυπακουόμενες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εξυπακουόμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

Επιπρόσθετα, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση και αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη/υποχρέωση σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας χωρίς σφάλματα και το ότι ο ιστότοπος αυτός θα είναι ασφαλής.
2. Την τακτική ενημέρωση του περιεχομένου της σελίδας και ότι το περιεχόμενο της σελίδας θα είναι ακριβές ή εφαρμόσιμο ως προς τα δεδομένα/συνθήκες σας.
3. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του ιστότοπου αυτού θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
4. Η ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών της σελίδας μας θα σας ικανοποιήσει.
5. Την ύπαρξη οποιωνδήποτε ζημιών, σφάλματων/ελαττωμάτων και ότι αυτά θα διορθωθούν στην Ιστοσελίδα.

Επιπλέον, η χρήση της ιστοσελίδας αυτής γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και φέρετε πλήρη ευθύνη για όλο το κόστος, ως αυτό δύναται να προκύψει σε σχέση με οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί το σύστημα του υπολογιστή σας ή τυχόν απώλεια δεδομένων σας ένεκα της χρήσης από μέρους σας της σελίδας αυτής.

Η τιμή και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών της σελίδας υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.