Πρόεδρος

Μάριος Μ. Σκανδάλης FCCA, CFC, CFE, FICA

Ο Μάριος Σκανδάλης είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (UK), αδειούχο μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (US) και Certified Financial Consultant. 

Είναι Fellow Μember του International Compliance Association του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος του Society of Corporate Compliance and Ethics των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  Είναι επίσης μέλος του οργανισμού ACAMS.

Σήμερα είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.  Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 1995 ως Προϊστάμενος Ελέγχου και Ανώτερος Διοικητικός Σύμβουλος του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young καλύπτοντας την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Το έτος 2000 μετακινήθηκε στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναλαμβάνοντας τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου για περισσότερο από μια δεκαετία.  Ακολούθως ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης Εργασιών Εξωτερικού Συγκροτήματος μέχρι το 2013 οπόταν και διορίστηκε Νόμιμος Εκπρόσωπος και επικεφαλής των εργασιών της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.

Ο κ. Σκανδάλης είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (Κύπρος) και πρώην εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Διεθνής Διαφάνειας (Κύπρος).  Είναι ενεργός επαγγελματίας στον τομέα καταπολέμησης της απάτης/διαφθοράς και συμμόρφωσης και προεδρεύει ή συμμετέχει ως ομιλητής σε συναφή διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη.

Ο κύριος Σκανδάλης είναι ο νικητής του 2016 Banker of the Year AwardCyprus από το διεθνές περιοδικό ΑΙ στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Είναι επίσης νικητής του 2017 American Academy Alumni Achievement Award προς αναγνώριση των επιτυχιών και επιτευγμάτων του στον τομέα της συμμόρφωσης και πάταξης του οικονομικού εγκλήματος.