Πρόεδρος

Ο Δημήτρης Βάκης είναι Διοικητικός Σύμβουλος στην KPMG Κύπρου από το 1991.

Είναι κάτοχος πτυχίου BSc Computer Science & Accounting από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και απόκτησε το επαγγελματικό προσόν του εγκεκριμένου λογιστή (ICAEW) στην Touche Ross στο Λονδίνο.

Επιστρέφοντας στην Κύπρο το 1987, ξεκίνησε να εργάζεται στην KPMG στον τομέα των ελεγκτικών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, κατά καιρούς ανέλαβε επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα Χρηματοοικονομικά, την Πληροφορική, τη Διαχείριση Κινδύνων και τον Εσωτερικό Έλεγχο. Για 25 χρόνια ήταν επικεφαλής Τεχνολογίας της KPMG Κύπρου και μετέπειτα επικεφαλής για Markets και Marketing.

Είναι επικεφαλής συνέταιρος χαρτοφυλακίου πελατών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριοποίησης, που περιλαμβάνει οντότητες δημοσίου συμφέροντος και άλλες ρυθμιζόμενες, αλλά και ιδιωτικές οντότητες.

Σήμερα υπηρετεί στις ακόλουθες θέσεις:

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της KPMG Κύπρου
Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (2019 – 2021 και 2015 – 2017)
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου
Πρόεδρος του επιχειρηματικού συνδέσμου Κύπρου-Ουγγαρίας
Μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Tech Faculty του Institute of Chartered Accountants in England & Wales.

Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε δύο ημικρατικούς οργανισμούς:

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου.

Είναι νυμφευμένος και έχει τρία παιδιά.