Όραμα

"Πρότυπο επαγγελματικό σώμα, που να αναγνωρίζεται από την πολιτεία και την κοινωνία ως ο κατ’ εξοχήν επαγγελματικός φορέας για το λογιστικό επάγγελμα και την οικονομία ευρύτερα, αποπνέοντας εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και αξία".