Εγκύκλιος Γενικού Διευθυντή αναφορικά με τους περί της Ρύθμισης Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμους

31/10/2013

Συνημμένα επισυνάπτεται εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου αναφορικά με τους περί της Ρύθμισης Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμους και τις υποχρεώσεις των μελών.

 GM's circular for the provision of administrative services_Oct 2013.pdf

NOTIFICATION TO ICPAC FOR REGISTRATION OF A TRUST.docx

NOTIFICATION TO ICPAC FOR THE EMPLOYEES OF ASPs.docx

NOTIFICATION TO ICPAC FOR THE SUBSIDIARIES OF ASPs.docx

ενοποιημένος νόμος.docx 


Περισσότερες ανακοινώσεις