Ενημέρωση από την Επιτροπή Δημοσίου Τομέα

25/11/2013

Η Επιτροπή Δημόσιου Τομέα του Συνδέσμου έχει ετοιμάσει το συνημμένο βοήθημα με τις νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί στο πλαίσιο των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και αφορούν στη μισθοδοσία, συντάξεις και κοινωνικές ασφαλίσεις. Το βοήθημα αποτυπώνει τις κυριότερες πρόνοιες των νομοθεσιών αυτών. Σκοπός είναι όπως το συνημμένο βοήθημα να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην εκτέλεση των εργασιών σας, ιδιαίτερα σε όσους απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα αφού ενδεχομένως να είναι το πρώτο συγκεντρωτικό έγγραφο που έχει ετοιμαστεί με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες συγκεντρωμένες. Στόχος της Επιτροπής είναι η στενή παρακολούθηση των διαφόρων εξελίξεων και η τακτική επικαιροποίηση του βοηθήματος με νέες νομοθεσίες ή τροποποιήσεις των υφισταμένων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, το εν λόγω βοήθημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνάρτηση με τις σχετικές νομοθεσίες και εγκυκλίους.

 ΕΔΤ_Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο Πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις