Επιτροπές

πλαισιο λειτουργίας επιτροπών_2019.pdf

Για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του, ο ΣΕΛΚ λειτουργεί μέσα από το ένα δικτύο εξειδικευμένων Επιτροπών. Για την περίοδο 2019 - 2021, λειτρουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπές:

α/α Επιτροπή  Πρόεδρος
1 Αφερεγγυότητας Λοϊζίδης Μιχάλης
2 Δημοσίου Τομέα Χατζηδαμιανού Μάριος
3 Διεθνών Επιχειρήσεων και Ξένων Επενδύσεων Ζαβρού Μαρία
4 Διοικητικών Υπηρεσιών Γεωργίου Γιώργος
5  Εισηγμένων εταιρειών και Ελεγκτών ΟΔΣ Καζαμίας Γιώργος
6 Εκπαιδευτική Παναγίδου Στέλλα
7 Ελεγκτικών Προτύπων Σταύρου  Νίκος
8 Ενέργειας Γαλανός Ιάκωβος
9 Επενδυτικών Ταμείων Βασιλείου  Μιχάλης
10 Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Δεοντολογίας  Ρήγας Σάββας
11  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κληριώτης Ιορδάνης
12 Λογιστικών Προτύπων Βανέζης Παγκράτιος
13 Ναυτιλίας Χριστοδούλου Χρήστος
14  ΞΠΧ & Συμμόρφωσης Παλταγιάν Νάσος
15 Οικονομικού Εγκλήματος και Δικανικής Λογιστικής Γιουσελλής Ροβέρτος
16 Οικονομικών Διευθυντών Ταβέλης Χρίστος
17 Συμβουλευτική Επιτροπή Μικρών και Μεσαίων Γραφείων Κασιούλης Μάριος
18  Συντονιστική Λάρνακας/Αμμοχώστου Αναστασίου Αλέξανδρος
19 Συντονιστική Λεμεσού/Πάφου Ευθυμίου Μάριος
20 Φορολογικής Συμμόρφωσης Λιασίδης Πέτρος
21 Φορολογικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Ταλιώτης Αντώνης
22 ΦΠΑ Χριστοδούλου Χρίστος
23 Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Πενταρής Σάββας