Επιτροπές

πλαισιο λειτουργίας επιτροπών_2016.pdf

Για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του μέσα στα πλαίσια της αποστολής του, ο ΣΕΛΚ λειτουργεί μέσα από το ένα δικτύο εξειδικευμένων Επιτροπών και εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας:

Επιτροπές:

 • Αφερεγγυότητας
 • Δημόσιου Τομέα
 • Διεθνών Επιχειρήσεων και Ξένων Επενδύσεων
 • Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Εισηγμένων Εταιρειών
 • Εκδηλώσεων
 • Εκπαιδευτική
 • Ελεγκτικών Προτύπων
 • Ενέργειας
 • Λογιστικών Προτύπων
 • Ναυτιλίας
 • Οικονομικού Εγκλήματος και Δικανικής Λογιστικής
 • Οικονομικών Διευθυντών
 • Συμβουλευτική για Μικρά και Μεσαία Γραφεία
 • Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 • Συμμόρφωσης
 • Συντονιστική Λάρνακας - Αμμοχώστου
 • Συντονιστική Λεμεσού - Πάφου
 • Φορολογική
 • ΦΠΑ
 • Χρηματιστήριου και Κεφαλαιαγοράς
 • Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών


Εξειδικευμένες Ομάδες Εργασίας:
 • Δεοντολογίας και Θεσμών
 • Επενδυτικών Ταμείων
 • Μικρομεσαίων Γραφείων