Επιτροπές

πλαισιο λειτουργίας επιτροπών_2019.pdf

Για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του μέσα στα πλαίσια της αποστολής του, ο ΣΕΛΚ λειτουργεί μέσα από το ένα δικτύο εξειδικευμένων Επιτροπών και εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας:

Επιτροπές:

 • Αφερεγγυότητας
 • Δημόσιου Τομέα
 • Διεθνών Επιχειρήσεων και Ξένων Επενδύσεων
 • Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Εισηγμένων Εταιρειών
 • Εκπαιδευτική
 • Ελεγκτικών Προτύπων
 • Ενέργειας
 • Επενδυτικών Ταμείων
 • Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Δεοντολογίας
 • Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Εταιρικού Δικαίου
 • Λογιστικών Προτύπων
 • Ναυτιλίας
 • ΞΠΧ & Συμμόρφωσης
 • Οικονομίας
 • Οικονομικού Εγκλήματος και Δικανικής Λογιστικής
 • Οικονομικών Διευθυντών
 • Συμβουλευτική Επιτροπή για Μικρά και Μεσαία Γραφεία
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Ελεγκτών ΟΔΣ
 • Συντονιστική Λάρνακας - Αμμοχώστου
 • Συντονιστική Λεμεσού - Πάφου
 • Φορολογικής Συμμόρφωσης
 • Φορολογικού Σχεδιασμού και Πολιτικής
 • ΦΠΑ
 • Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Ψηφιακου Μετασχηματισμού & Τεχνολογίας