ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

13/12/2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πληροφορούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην παρουσίαση «Νομοθεσία που αφορά στη Ρύθμιση των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί Κανονισμοί του Συνδέσμου» αρ. σεμιναρίου 13/2013 που θα γίνει στη Λεμεσό στις 18 Δεκεμβρίου 2013, θα διεξαχθεί τελικά στο ξενοδοχείο St Raphael αντί στους Χαρουπόμυλους Λανίτη, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.


Περισσότερες ανακοινώσεις