Διεύθυνση

Κυριάκος Ιορδάνου
Γενικός Διευθυντής
Curriculum vitae

Κυριάκος Ιορδάνου

Ο Κυριάκος Ιορδάνου ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου από την 1η Ιανουαρίου 2012, έχοντας προηγούμενη μακρά και ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα του Συνδέσμου. Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2002-2011), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου (2009-2011) και Ταμίας (2005-2009). Συμμετείχε επίσης στις εργασίες διάφορων άλλων επιτροπών του Συνδέσμου.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1995 από τον τραπεζικό τομέα, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως οικονομικός διευθυντής σε δημόσιες εταιρείες, καθώς και ως οικονομικός και επιχειρηματικός σύμβουλος σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Από το 2004 μέχρι το τέλος του 2011 εργάστηκε στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, αρχικά από τη θέση του Λογιστή της Αρχής, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια κατείχε τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή του οργανισμού.

Έχει διατελέσει επίσης μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (2006-2011) και υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Προτύπων του Συνδέσμου.

Είναι εγκεκριμένος λογιστής από το 1997 (FCCA). Είναι επίσης Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Auditor) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Πρόσθετα, είναι μέλος του Chartered Institute of Marketing του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

×
Χρίστος Κυριακίδης
Ανώτερος Λειτουργός

Χρίστος Κυριακίδης

×
Αμαλία Χατζημιχαήλ
Επικεφαλής Εποπτείας και Συμμόρφωσης

Αμαλία Χατζημιχαήλ

×
Ειρήνη Λοϊζίδου Ιωάννου
Επικεφαλής Εγγραφής και Αδειοδότησης Μελών

Ειρήνη Λοϊζίδου Ιωάννου

×
Ελένη Χριστοφή
Διοικητικός Λειτουργός

Ελένη Χριστοφή

×
Νίκη Νεοφύτου
Διοικητικός Λειτουργός

Νίκη Νεοφύτου

×
Ευανθία Κωνσταντίνου
Λογιστικός Λειτουργός

Ευανθία Κωνσταντίνου

×
Αγάθη Λάμπρου
Λειτουργός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Αγάθη Λάμπρου

×
Ανδρέας Λόρδος
Λειτουργός Συστημάτων Πληροφορικής

Ανδρέας Λόρδος

×
Αθηνά Γεωργιάδου
Λειτουργός Λογιστηρίου

Αθηνά Γεωργιάδου

×
Βασιλική Μιλτιάδου
Γραμματέας

Βασιλική Μιλτιάδου

×