Διεύθυνση

Κυριάκος Ιορδάνου
Γενικός Διευθυντής
Βιογραφικό σημείωμα

Κυριάκος Ιορδάνου

Ο Κυριάκος Ιορδάνου ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου από την 1η Ιανουαρίου 2012, έχοντας προηγούμενη μακρά και ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα του Συνδέσμου. Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2002-2011), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου (2009-2011) και Ταμίας (2005-2009). Συμμετείχε επίσης στις εργασίες διάφορων άλλων επιτροπών του Συνδέσμου.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1995 από τον τραπεζικό τομέα, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως οικονομικός διευθυντής σε δημόσιες εταιρείες, καθώς και ως οικονομικός και επιχειρηματικός σύμβουλος σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Από το 2004 μέχρι το τέλος του 2011 εργάστηκε στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, αρχικά ως ο Λογιστής της Αρχής, και στη συνέχεια από το 2009 ως ο Εσωτερικός Ελεγκτής του οργανισμού.

Έχει διατελέσει επίσης μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (2006-2011) και υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Προτύπων του Συνδέσμου.

Είναι εγκεκριμένος λογιστής μέλος του ACCA και του ΣΕΛΚ. Επίσης μέλος του Chartered Institute Public Finance and Accountancy (CIPFA). Είναι ακόμα Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Auditor) και κατέχει μεταπτυχιακό πτυχία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Είναι επίσης Fellow Member του Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA). Πρόσθετα, είναι μέλος του Chartered Institute of Marketing του Ηνωμένου Βασιλείου. Διατέλεσε επίσης μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εσωτερικών ελεγκτών Κύπρου (2006 – 2011).

×
Αμαλία Χατζημιχαήλ
Επικεφαλής Εποπτείας και Συμμόρφωσης

Αμαλία Χατζημιχαήλ

×
Ειρήνη Λοϊζίδου Ιωάννου
Επικεφαλής Εγγραφής και Αδειοδότησης Μελών

Ειρήνη Λοϊζίδου Ιωάννου

×
Ελένη Ασσιώτη
Επικεφαλής Τεχνικών και Επαγγελματικών Θεμάτων

Ελένη Ασσιώτη

Η Ελένη Ασσιώτη ξεκίνησε την εργασιακή της πείρα από το 2010 στην Ernst & Young Λευκωσίας και εργάστηκε εκεί μέχρι και το 2014, όπου ασχολήθηκε με τον έλεγχο διεθνών και τοπικών ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών. Ακολούθως εργάστηκε στον οίκο WTS Cyprus Ltd για την περίοδο 2014 – 2015 ως ελεγκτής. Στη συνέχεια και μέχρι τον Ιούλιο του 2018 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών (Accountancy Europe) στις Βρυξέλλες σε θέματα που αφορούν λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και επιχειρηματικής αναφοράς (corporate reporting).


Κατέχει πτυχίο Business Management από το πανεπιστήμιο του Surrey, UK και είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW).

×
Ελένη Χριστοφή
Διοικητικός Λειτουργός

Ελένη Χριστοφή

×
Νίκη Νεοφύτου
Διοικητικός Λειτουργός

Νίκη Νεοφύτου

×
Ανδρέας Λόρδος
Λειτουργός Συστημάτων Πληροφορικής

Ανδρέας Λόρδος

×
Ελένη Πύργου
Λειτουργός Νομικών Θεμάτων

Ελένη Πύργου

×
Ναυσικά Τόφα
Λειτουργός Εποπτικών Εργασιών

Ναυσικά Τόφα

×
Ευανθία Κωνσταντίνου
Λογιστικός Λειτουργός

Ευανθία Κωνσταντίνου

×
Αγάθη Λάμπρου
Λειτουργός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Αγάθη Λάμπρου

×
Βασιλική Μιλτιάδου
Λειτουργός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Βασιλική Μιλτιάδου

×
Αθηνά Γεωργιάδου
Λειτουργός Λογιστηρίου

Αθηνά Γεωργιάδου

×
Ειρήνη Κρητικοπούλου
Διαχειρίστρια Βάσης Δεδομένων

Ειρήνη Κρητικοπούλου

×
Έλενα Προύντζου
Λειτουργός Υποδοχής

Έλενα Προύντζου

×
Ειρήνη Πουρσανίδου
Λειτουργός Υποδοχής

Ειρήνη Πουρσανίδου

×