Αποστολή

"Να:

  • Ενισχύει τα μέλη του με την παροχή κατάλληλης γνώσης, εκπαίδευσης, καθοδήγησης και υποστήριξης.
  • Προάγει τα ύψιστα επαγγελματικά και ηθικά ιδεώδη.
  • Αποτελεί τον απαραίτητο συνεργάτη της πολιτείας για τα θέματα της οικονομίας.
  • Προάγει το δημόσιο συμφέρον. "