Καταγγελία

Έντυπο Υποβολής Εξωτερικής Αναφοράς Παράβασης

Στοιχεία αναφέροντα
Ονοματεπώνυμο
Παρούσα Θέση Εργασίας
Οργανισμός:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Υποβολή εξωτερικής αναφοράς παράβασης

Στοιχεία Αναφερόμενου
Ονοματεπώνυμο
Παρούσα Θέση Εργασίας
Οργανισμός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Στοιχεία/Λεπτομέρειες της παράβασης
Είδος Παράβασης/Περιγραφή

Ποιος και πότε διέπραξε την παράβαση

Που διέπραξε την παράβαση

Πότε συνέβη και περιήλθε στην αντίληψή σας

Επιπρόσθετα Στοιχεία

Αναφέρατε σε περίπτωση που έχετε υποβάλει εσωτερική αναφορά στον οργανισμό σας και αν υπήρξε οποιαδήποτε ενημέρωση ή πράξη σε σχέση με την υποβληθείσα αναφορά σας.
Εσωτερική Αναφορά στον Οργανισμό σας

Λεπτομέρειες Αναφοράς

Υπογραφή Ημερομηνία
Υποστηρικτικά Αρχεία