ΕΠΔΥ

Παρουσιάζεται ο κατάλογος με τα αδειοδοτημένα από το ΣΕΛΚ πρόσωπα κατά την σημερινή ημερομηνία. Ανά πάσα στιγμή δύναται να υπάρχουν υπό εξέταση πρόσθετες αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος: