Πειθαρχική Επιτροπή

Σύνθεση Επιτροπής:   Θεόδωρος Ιωαννίδης – Μη Μέλος ΣΕΛΚ - Νομικός - Πρόεδρος

Χριστόφορος Χριστοφή - Μη Μέλος ΣΕΛΚ - Νομικός - Αντιπρόεδρος

Στέλιος Χριστοδούλου - Μέλος ΣΕΛΚ

Άρτεμις Παντελίδου - Μέλος ΣΕΛΚ

Ανδρέας Χαρίτου - Μη Μέλος ΣΕΛΚ - Ακαδημαϊκός