Πειθαρχική Επιτροπή

Σύνθεση Επιτροπής:   Χρίστος Μαυρέλλης – Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Κλιμακίου

Νίκος Παπαευσταθίου – Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Κλιμακίου

Άρτεμις Παντελίδου Ιωαννίδου – Μέλος ΣΕΛΚ

Μαρία Καπαρδή – Μέλος ΣΕΛΚ

Γιώργος Κουρρής  – Μέλος ΣΕΛΚ

Νίνος Χατζηρούσος – Μέλος ΣΕΛΚ

Στέλιος Χριστοδούλου – Μέλος ΣΕΛΚ

Δημήτρης Παπαδόπουλος – Μη Μέλος ΣΕΛΚ

Μελίνα Πύργου – Μη Μέλος ΣΕΛΚ

Ανδρέας Χαρίτου – Μη Μέλος ΣΕΛΚ

Χριστόφορος Χριστοφή – Μη Μέλος ΣΕΛΚ