Συμβούλιο

Πιερής Μάρκου
Πρόεδρος
Βιογραφικό σημείωμα

Πιερής Μάρκου

Ο Πιερής Μάρκου είναι ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Deloitte στην Κύπρο και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Deloitte Μέσης Ανατολής, έχοντας υπηρετήσει προηγουμένως ως Επικεφαλής των Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών.  Ξεκίνησε την καριέρα του το 1986 στο Λονδίνο και το 2000 διορίστηκε συνέταιρος στον οίκο Χρυσάνθου & Χριστοφόρου (Andersen).  Είναι μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΛΚ από το 2014, και εκλεγμένος Πρόεδρος για την περίοδο 2021-2023, έχοντας διατελέσει επίσης Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου κατά την περίοδο 2019-2021. Διαθέτει πολλά χρόνια συμμετοχής και προσφοράς στα δρώμενα του ΣΕΛΚ, κατέχοντας σημαντικούς επαγγελματικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Προέδρου της Φορολογικής Επιτροπής και της Επιτροπής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.  Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας.  Είναι κάτοχος πτυχίου Λογιστικής, B.A. (Hons), μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) και μέλος του Chartered Institute of Taxation του Ηνωμένου Βασιλείου.

×
Νίκος Χειμαρίδης
Αντιπρόεδρος
Βιογραφικό σημείωμα

Νίκος Χειμαρίδης

Ο Νίκος Χειμαρίδης είναι συνέταιρος στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers Κύπρου και έχει εξειδίκευση στα φορολογικά θέματα. Προσφέρει φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών για θέματα που άπτονται της σύναψης Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με άλλες χώρες.

Ο Νίκος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), και μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές απο το University of London.

Στο παρελθόν διετέλεσε μέλος στην Εκπαιδευτική Επιτροπή (πρόεδρος), στην Επιτροπή Χρηματιστηρίου (μέλος) καθώς και στην Φορολογική Επιτροπή (αντιπρόεδρος) του ΣΕΛΚ.

Κατά καιρούς έχει δημοσιεύσει άρθρα για φορολογικά σε εφημερίδες και το περιοδικό του ΣΕΛΚ καθώς και φορολογικές εκδόσεις της PwC. Ήταν επίσης ομιλητής για φορολογικά θέματα σε πολλά συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό.

×
Ανδρέας Ανδρέου
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Ανδρέας Ανδρέου

Ο Ανδρέας Ανδρέου είναι Συνέταιρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Deloitte Ltd.
Εργάζεται στην Deloitte από το 1997 και είναι υπεύθυνος για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε μεγάλο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, με εξειδίκευση σε θέματα ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων εταιρειών του χρηματοοικονομικού τομέα.
Ο Ανδρέας Ανδρέου ηγείται της τεχνικής ομάδας της Deloitte Κύπρου για θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και είναι εκπαιδευτής σε αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια τεχνικής φύσης.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) από τον Ιούλιο του 2015, ενώ διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων του ΣΕΛΚ για τα έτη 2010-2014, και Αντιπρόεδρος της ίδιας επιτροπής για το έτος 2014-2015.
Κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λογιστική) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ΑCA) από το 2001.
Ο Ανδρέας είναι παντρεμένος και πατέρας 3 παιδιών.

×
Δημήτρης Σ. Βάκης
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Δημήτρης Σ. Βάκης

Ο Δημήτρης είναι Διοικητικός Σύμβουλος στην KPMG Κύπρου από το 1991.

Είναι κάτοχος πτυχίου BSc Computer Science & Accounting από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και απόκτησε το επαγγελματικό προσόν του εγκεκριμένου λογιστή (ICAEW) στην Touche Ross στο Λονδίνο.Επιστρέφοντας στην Κύπρο το 1987, ξεκίνησε να εργάζεται στην KPMG στον τομέα των ελεγκτικών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, κατά καιρούς ανέλαβε επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα Χρηματοοικονομικά, την Πληροφορική, τη Διαχείριση Κινδύνων και τον Εσωτερικό Έλεγχο. Για 25 χρόνια ήταν επικεφαλής Τεχνολογίας της KPMG Κύπρου και μετέπειτα επικεφαλής για Markets και Marketing.

Είναι επικεφαλής συνέταιρος χαρτοφυλακίου πελατών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριοποίησης, που περιλαμβάνει οντότητες δημοσίου συμφέροντος και άλλες ρυθμιζόμενες, αλλά και ιδιωτικές οντότητες.

Σήμερα υπηρετεί στις ακόλουθες θέσεις:

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της KPMG Κύπρου
Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (2019 – 2021 και 2015 – 2017)
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου
Πρόεδρος του επιχειρηματικού συνδέσμου Κύπρου-Ουγγαρίας
Μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Tech Faculty του Institute of Chartered Accountants in England & Wales.

Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε δύο ημικρατικούς οργανισμούς:

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου.

Ο Δημήτρης είναι νυμφευμένος και έχει τρία παιδιά.

×
Χρίστος Βασιλείου
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Χρίστος Βασιλείου


Ο Χρίστος Βασιλείου είναι Διοικητικός Σύμβουλος στην εταιρεία KPMG Λίμιτεδ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την KPMG στο Leeds όπου εργάστηκε από το 1991 μέχρι το 1994 και ακολούθως επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στην KPMG, όπου έγινε συνέταιρος το 1999.

Σήμερα είναι ο επικεφαλής του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG Λίμιτεδ.  Είναι επίσης ο επικεφαλής του τμήματος Επενδυτικών Ταμείων του γραφείου, καθώς και της Ακαδημίας KPMG Λίμιτεδ.  Διετέλεσε κατά καιρούς υπεύθυνος άλλων τμημάτων του γραφείου όπως το τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.  Διετέλεσε επίσης επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Οίκου από το 2003 μέχρι και το 2012.  Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της KPMG Λίμιτεδ στην Κύπρο.

Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).  Είναι επίσης μέλος του CIFA και αντιπρόεδρος της Επιτροπής του AIF and UCITS, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CyprusGCC Association και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CyprusUK.

Ο Χρίστος Βασιλείου έχει πτυχίο BA (Econ) Accounting and Finance (Joint Honours) από το πανεπιστήμιο του Manchester.

Είναι έγγαμος με τρία παιδιά. 

×
Ανδρέας Αβρααμίδης
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Ανδρέας Αβρααμίδης

Ο Ανδρέας  είναι Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ernst & Young Cyprus Ltd, Επικεφαλής Παροχής Ελεγκτικών Υπηρεσιών Διασφάλισης (Assurance Leader).

Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά Προσόντα: 

• Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής - ΣΕΛΚ 

• Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales 

• BSc Accounting & Statistics, University of Southampton

Επαγγελματικό Ιστορικό και πείρα: 

• EY (Ernst & Young Cyprus Limited) (1998- Σήμερα) 

• PwC (PricewaterhouseCoopers Ltd) (1995 - 1998) Εκτενής εμπειρία σε θέματα εξωτερικού ελέγχου, συμβουλευτικών υπηρεσιών και λογιστικών προτύπων σε ευρύ φάσμα τοπικών και διεθνών ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών.

Άλλες θέσεις που κατέχει / κατείχε: 

- Διετέλεσε μέλος και είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Επιχειρήσεων και Ξένων Επενδύσεων του ΣΕΛΚ 

- Διατέλεσε μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του ΣΕΛΚ

×
Γαβριήλ Ονησιφόρου
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Γαβριήλ Ονησιφόρου

Ο κύριος Γαβριήλ Ονησιφόρου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EY στο Ελεγκτικό Τμήμα ως επίσης και επικεφαλής του τμήματος ‘Professional Practice’ ‘Regulatory & Public Policy’, ‘Audit Compliance and Risk Management’ & 'Anti-Money Laundering'.  Είναι Fellow του Institute of Chartered Accountants in England & Wales και κατέχει και το ΒΑ Econ (Hons) – University of Manchester.

Έχει δουλέψει στην Price Waterhouse στο Manchester κατά την περίοδο 1992-1995 και από το 1995 μέχρι και σήμερα στην EY Κύπρου.  Έχει εκτενής εμπειρία σε θέματα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου, συμβουλευτικών υπηρεσιών και λογιστικών προτύπων σε ευρύ φάσμα τοπικών εταιρειών και εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων. 

Διατέλεσε Μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου και Μέλος του Cyprus Integrity Forum.

Επίσης συμμετείχε σε διάφορες επιτροπές του ΣΕΛΚ:

  • Μέλος Επιτροπής Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων 1997-2005
  • Πρόεδρος Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων 2005-2008
  • Μέλος Επιτροπής  Ελεγκτικών Προτύπων 2008-2012
  • Μέλος Επιτροπής Διεθνών Επιχειρ., Ναυτιλίας και Ξένων Επενδύσεων 2012-2014
  • Μέλος ΕΟΕ Αφερεγγυότητας 2014-2015
  • Μέλος ΕΟΕ Εταιρικού Δικαίου 2015-2016
  • Μέλος Επιτροπής Συμμόρφωσης 2015-2018

×
Σταύρος Ιωάννου
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Σταύρος Ιωάννου

Ο Σταύρος Ιωάννου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton (Cyprus) Ltd.

Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά Προσόντα: 

• Μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

• BSc (Hons) Business, Finance and Economics (University of East Anglia)

Επαγγελματικό Ιστορικό και πείρα: 

- Έχει πάνω από τριάντα χρόνια πείρα σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ειδικά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ειδικά στον τομέα της χρηματοοικονομίας σε σχέση με εξαγορές κεφαλαίων, μετοχές και συναλλαγές δημοσίων εταιρειών. Έχει ηγηθεί σε σημαντικά έργα σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα στην Κύπρο και ενεργεί ως συνέταιρος και επόπτης σε περίπλοκες συμβουλευτικές δεσμεύσεις. 

- Είναι μέντορας και υποστηρικτής σε άτομα εντός και εκτός Grant Thornton για να αναπτύξουν και να εξελιχθούν ως επαγγελματίες σε οποιονδήποτε τομέα είναι παθιασμένοι. 

- Η προσέγγιση του στην ηγεσία και τι θεωρεί να είναι ο στόχος της στρατηγικής μιας εταιρείας πηγάζει από την προσωπική άποψη ότι για να πετύχεις ανάπτυξη σε ένα οργανισμό, προηγούνται οι άνθρωποι.

×
Μαρία Παστελλοπούλου
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Μαρία Παστελλοπούλου

Η Μαρία Παστελλοπουλου είναι ο ιδρυτής και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ελεγκτικής εταιρείας Παστελλοπούλου Καρλεττίδης Λίμιτεδ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) από το 2012 αλλά και μέλος (Fellow) του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) από τις θέσεις του μέλους και προέδρου της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Η Μαρία Παστελλοπούλου ειδικεύεται στον ελεγκτικό τομέα.

×
Πέτρος Πετράκης
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Πέτρος Πετράκης

Ο κύριος Πέτρος Πετράκης είναι Συναίτερος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PwC Κύπρου, Επικεφαλής Συνέταιρος για θέματα Διαχείρισης Κινδύνων και Ποιότητας και Υπεύθυνος Συνέταιρος Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. Κατέχει το ΒΑ Economics & Accounting, MBA Master in Business Administration και Fellow member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales.

Έχει εμπειρία πέραν των 25 ετών στην παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικές και διεθνείς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κυρίως στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία και στον κατασκευαστικό τομέα.

Έχει δραστήρια συμμετοχή σε διάφορες επαγγελματικές επιτροπές στην Κύπρο και το εξωτερικό (π.χ. ΣΕΛΚ, ICAEW,ECG) που χειρίζονται τεχνικά θέματα ή θέματα κανονισμών και πολιτικής σε σχέση με το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα.

Επίσης διατέλεσε για εννέα χρόνια μέλος και αξιωματούχος διοικητικού συμβουλίου τοπικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

×
Δημήτρης Σιακαλλής
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Δημήτρης Σιακαλλής

×
Σπύρος Σπύρου
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Σπύρος Σπύρου

Ο κ. Σπύρος Σπύρου είναι Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) από τον Ιούνιο 2002. Προηγουμένως κατείχε τη θέση του Λογιστή 1ης Τάξης του Οργανισμού από τον Αύγουστο 1996. Κατά την περίοδο Ιούλιος 1991 – Ιούλιος 1996, εργάστηκε στην εταιρεία BP Cyprus Ltd ως Accounting Officer και Supplies/Aviation/Finance Controller.

Κατέχει πτυχίο BA (Hons) Accounting and Management Science (University of Kent) και Master of Business Administration (University of Warwick). Είναι Μέλος του Association of Chartered Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου (ACCA) από τον Ιούλιο 1995 και Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) από τον Φεβρουάριο 1998.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΛΚ από τον Ιούλιο 2015. Διετέλεσε επίσης Μέλος της Επιτροπής Δημόσιου Τομέα του ΣΕΛΚ κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2012 –Σεπτέμβριος 2014 και Πρόεδρος της Επιτροπής κατά την περίοδο Οκτώβριος 2014 – Ιούλιος 2015.

Ο κ. Σπύρου είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

×
Δημήτρης Ταξιτάρης
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Δημήτρης Ταξιτάρης

Ο Δημήτρης Ταξιτάρης είναι Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής στη MAP S.Platis, συμβουλευτικό Όμιλο με ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών κανονιστικής συμμόρφωσης, ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών για εποπτευόμενες εταιρείες του τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι πελάτες του περιλαμβάνουν εποπτικές αρχές, πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επενδυτικά ταμεία και διαχειριστές αυτών. Ο Δημήτρης επιβλέπει αριθμό συμβάσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με διάφορα κανονιστικά πλαίσια, τη σύσταση ή την τροποποίηση πολιτικών και διαδικασιών, την παροχή συμβουλών σε θέματα διακυβέρνησης, τη διαμεσολάβηση κατά τη διάρκεια εποπτικών διαδικασιών και την παροχή πρακτικών συμβουλών σε ένα εύρος κανονιστικών πλαισίων. Είναι Fellow Chartered Accountant και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Cyprus Investment Funds Association και του Association of Cyprus International Financial Firms.

×
Οδυσσέας Χριστοδούλου
Μέλος
Βιογραφικό σημείωμα

Οδυσσέας Χριστοδούλου

Ο Οδυσσέας Χριστοδούλου είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (FCCA) και του Chartered Institute of Bankers (FCIB).  Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και κατέχει τον τίτλο του Certified Management Accountant (CMA) του Institute of Management Accountants (USA).

Εργάστηκε στους Coopers and Lybrand κατά την περίοδο της εκπαίδευσης του σαν εγκεκριμένος λογιστής και στον τραπεζικό τομέα στον όμιλο Marfin Popular Bank και στην Lombard Natwest Bank.  Από το 1993 εργάζεται στο Intercollege/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και είναι μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Διετέλεσε Διευθυντής Επαγγελματικών Σπουδών για τα προγράμματα των λογιστών, τραπεζιτών και χρηματιστών που μετεξελίχτηκε στο διεθνή οργανισμό Globaltraining.  Είναι Εκτελεστικός Διευθυντής της Globaltraining με κέντρα σπουδών σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία και ένα πρωτοποριακό “online centre”.  Διδάσκει κοστολόγηση, διοικητική λογιστική και χρηματοοικονομικά. Από το 2012 αντιπροσωπεύει την Κύπρο στο International Assembly του ACCA.  Διετέλεσε μη εκτελεστικός σύμβουλος στα συμβούλια διαφόρων δημοσίων εταιρειών και είναι μη εκτελεστικός σύμβουλος στην Ancoria Bank.

×