Αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Μελών

2/10/2013

Tο Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την τελευταία συνεδρία του τον Σεπτέμβριο ενέκρινε τον αναθεωρημένο «Κανονισμό 1.202: Διασφάλιση Ποιότητας» που αφορά στο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της εργασίας των μελών του Συνδέσμου που ασκούν το λογιστικό επάγγελμα. Ειδική αναφορά γίνεται στη σύσταση και λειτουργία της Ρυθμιστικής Επιτροπής. Ο Κανονισμός βρίσκεται στο Εγχειρίδιο Μελών, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Οι Κανονισμοί αυτοί έχουν άμεση ισχύ.

 Εγχειρίδιο Μελών - Σεπτέμβριος 2013.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις