Ιστορία Συνδέσμου / Ιδρυτικά Μέλη

Ιστορία του Συνδέσμου

Στα πρώτα στάδια της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας, μια χούφτα από προοδευτικούς και φερέλπιδες ανθρώπους, λογιστές στο επάγγελμα, έθεσαν ένα κοινό στόχο, ο οποίος υλοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 1961, με την σύσταση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Τα ιδρυτικά μέλη ανέρχονταν σε 21, ενώ πρώτος πρόεδρος εκλέγηκε ο κος Σόλων Τριανταφυλλίδης.

Στη διαδρομή των 50 και πλέον χρόνων έχουν αλλάξει πάρα πολλά και το όραμα των νέων εκείνων ανθρώπων μοιράζεται σήμερα από τις 3500 περίπου μέλη που αριθμεί ο Σύνδεσμος.

Τόσο ο ΣΕΛΚ όσο και τα μέλη του στην προσωπική και επαγγελματική τους ιδιότητα είχαν τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας. Ακόμα και μετά τα δύσκολα χρόνια της Τούρκικης εισβολής, το λογιστικό επάγγελμα στάθηκε σημαντικός στυλοβάτης στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Σημαντικά ορόσημα στην εξέλιξη του ΣΕΛΚ από την ίδρυση του μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα:

  •  Ίδρυση του Συνδέσμου στις 4 Απριλίου 1961.
  • Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου το 1981.
  • Ίσως το πιο σημαντικό βήμα στην πορεία του ΣΕΛΚ είναι η ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων του νόμου 76(Ι)/2001 με τον οποίο εναρμονίζεται η Κυπριακή νομοθεσία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και καθίσταται ο ΣΕΛΚ ως το αρμόδιο σώμα για ρύθμιση και εποπτεία του λογιστικού επαγγέλματος στην Κύπρο, από το Φεβρουάριο του 2002.
  • Μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του ΣΕΛΚ και της προετοιμασίας του για το δύσκολο έργο που έπεται να επιτελέσει, αναδιοργανώνεται η δομή του Συνδέσμου και διορίζεται ως πρώτος γενικός διευθυντής ο κος Θεόδωρος Φιλίππου, την 1η Μαρτίου 2002.
  • Αποφασίζεται όπως ακολουθείται και εφαρμόζεται ο κώδικας δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) από το Σεπτέμβριο του 2002.
  • Κατά το 2003, παραχωρήθηκε στο ΣΕΛΚ μια παραδοσιακή κυβερνητική κατοικία αποικιακού χαρακτήρα επί της Λεωφόρου Βύρωνος στη Λευκωσία, η οποία αφού ανακαινίσθηκε στεγάζει τα γραφεία του Συνδέσμου από τον Μάρτιο 2008.
  •  Το δεύτερο ίσως πιο σημαντικό βήμα στην πορεία του ΣΕΛΚ, είναι η συμφωνία που υπογράφτηκε με το ACCA του Ηνωμένου Βασιλείου για το Κοινό Σχέδιο Εξετάσεων. Σήμερα υπάρχουν πέραν των 2800 εγγεγραμμένων φοιτητών στο σχέδιο αυτό.
  • Το 2004 υπογράφτηκε ακόμα μια συμφωνία με το ACCA για την ανάληψη εκ μέρους του ΣΕΛΚ τη διενέργεια εποπτικών ελέγχων στο πλαίσιο ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας των λογιστικών οίκων στην Κύπρο.

Ο ΣΕΛΚ έχει μια συνεχή παρουσία στα οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου, έχοντας στενή συνεργασία με οργανισμούς και ιδρύματα όπως την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά τμήματα, την Κεντρική Τράπεζα, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων και το ΚΕΒΕ.

Επίσης έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες και σε διεθνές επίπεδο αφού είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Λογιστών (FEE), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Λογιστών (FCM)του Διεθνούς Οικονομικού Συνδέσμου (IFA). Παράλληλα διαθέτει άριστες σχέσεις και συνεργασία με τα βρετανικά σώματα ACCA και ICAEW.

Ιδρυτικά Μέλη

Ο ΣΕΛΚ ιδρύθηκε στις 4 Απριλίου 1961. Τα μέλη του ΣΕΛΚ κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 10 Ιουνίου 1961 ήταν τα έξης:

Σόλων Τριανταφυλλίδης
Γιώργος Συρίμης
Ανδρέας Λοιζίδης
Νίκος Μιλτιάδου
Δημήτρης Αντωνιάδης
Λοΐζος Δημητρίου
Νίκος Ιωνίδης
Ξάνθος Σαρρής
Θησέας Μεταξάς
Κωστάκης Χριστοφίδης
Ιωάννης Παπακυριακού
Ανδρέας Αποστολίδης
Μιχαήλ Τημενίδης
Άγγελος Νικολάου
Paul Graham
Τάκης Χριστοφίδης
Ανδρέας Ιακωβίδης
Γαβριήλ Γαβριηλίδης
Wifrid Normand
Nίκος Λακούφης
Άγγελος Πικής

Διατελέσαντες Προέδροι

Σόλων Τριανταφυλλίδης (1961 - 1963)
Γιώργος Συρίμης (1963 - 1965) και (1973 - 1974)
Άγγελος Πικής (1965 - 1967)
Ανδρέας Λοιζίδης (1967 - 1969)
Νίκος Λακούφης (1969 - 1970) και (1982 - 1984)
Ευδόκιμος Ξενοφώντος (1970 - 1973)
Μιχαλάκης Κωστουρής (1974 - 1976)
Μιχαλάκης Ζαμπέλας (1976 - 1978)
Ανδρέας Μιχαηλίδης (1978 - 1980)
Μιχαλάκης Χριστοφόρου (1980 - 1982)
Θεόδωρος Φιλίππου (1984 - 1986)
Κωστάκης Χριστοφίδης (1986 - 1987)
Σάββας Ε. Σαββίδης (1987 - 1989)
Γιώργος Μιχαηλίδης (1989 - 1991)
Χρίστος Κυριακίδης (1991 - 1993)
Ντίνος Παπαδόπουλος (1993 - 1995)
Σταύρος Βάκης (1995 - 1997)
Νίνος Χατζηρούσος (1997 - 1999)
Φειδίας Πηλείδης (1999 - 2001)
Ρέα Γεωργίου (2001 - 2003)
Χρίστης Χριστοφόρου (2003 - 2005)
Χριστόδουλος Παπάς (2005 - 2007)
Πανίκος Τσιαϊλής (2007 - 2009)
Νίκος Συρίμης (2009 - 2011)
Θεόδωρος Παρπέρης (2011 – 2013)
Ιωάννης Χαριλάου (2013 - 2015)
Δημήτρης Βάκης (2015 - 2017)
Μάριος Σκανδάλης (2017 - 2019)
Δημήτρης Βάκης (2019 - 2021)
Πιερής Μάρκου (2021 - 2023)

Νίκος Χειμαρίδης (2023 - σήμερα)