Χρεώσεις ΣΕΛΚΤΕΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕΛΚ 2024

Δικαίωμα εγγραφής Μέλους

€60 (εφάπαξ)

Δικαίωμα επανεγγραφής Μέλους

€400 (εφάπαξ)

Ετήσια συνδρομή Μέλους

€200

Ετήσια συνδρομή Μέλους που είναι άνεργο/η

€50

Ετήσια συνδρομή συνταξιούχου

€20

 

 

Ετήσια συνδρομή φοιτητή

€50

Ετήσια συνδρομή απόφοιτου λογιστή

€80

Ετήσια συνδρομή απόφοιτου λογιστή που έχει συμπληρώσει 3έτη σε αυτή την κατηγορία

€200

Ετήσια συνδρομή απόφοιτου λογιστή/λογίστριας άνεργου/ης

€40

Δικαίωμα επανεγγραφής φοιτητή

€50 (εφάπαξ)

 

 

Πιστοποιητικό άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος

(για φυσικά πρόσωπα)

 

€300

 

 

Πιστοποιητικό άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος

(για Οίκους) - με βάση τον αριθμό των Διευθυντών

 

Αριθμός Διευθυντών

Ετήσια Συνδρομή

1-2 Διευθυντές

€200

3-5 Διευθυντές

€400

6-10 Διευθυντές

€800

11-20 Διευθυντές

€2.500

>20 Διευθυντές

€5.000

 

 

Πιστοποιητικό παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

(για φυσικά πρόσωπα)

 

€150

Πιστοποιητικό παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

(για Οίκους)

 

€750

 

 

Τέλος Νόμιμου Ελεγκτή

€100

Τέλος Νόμιμου Ελεγκτικού Γραφείου

€200

 

 

Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας

 

Εγγραφή και συνδρομή για άδεια κατά το πρώτο έτος

€300 (δια νόμου)

Ετήσια ανανέωση άδειας από το δεύτερο έτος

€170 (δια νόμου)

 Δικαίωμα συμμετοχής στην πιστοποίηση ΞΠΧ/ΧΓ

 €300

Δικαίωμα συμμετοχής στην Εξέταση Καταλληλόλητας (Aptitude Test

 

200 (ανά εξέταση)

Τέλος υποβολής και εξέτασης παραπόνου / καταγγελίας εναντίον Μέλους ή Οίκου

 

€100