ΕΣ 24_2022 - Eνοποιημένο ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021

30/9/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Ενημερώνεστε για την Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 24/2022 αναφορικά με την συμπλήρωση και υποβολή του ενοποιημένου Ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021.

Η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου ή κατεβάστε το αρχείο 👉 CC 24_2022 - AMLQ 2021.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις