Σεμινάριο 27/2024 : Επαγγελματική Ευθύνη και καθήκοντα Συμβούλων Αφερεγγυότητας


27/5/2024
Ξενοδοχείο Atlantica Miramare Beach Hotel

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σας προσκαλεί στο πιο κάτω σεμινάριο:

Αρ. Σεμιναρίου:

27/2024

Θέμα:

Επαγγελματική Ευθύνη και καθήκοντα Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής:

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος

Επαρχία

22/05/2024

09:00 π.μ. – 17:15 μ.μ.

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

Λευκωσία

27/05/2024

09:00 π.μ. – 17:15 μ.μ.

Ξενοδοχείο Atlantica Miramare Beach Hotel

Λεμεσός

Ομιλητές:

Κύπρος Λουκά | Advocate - Senior associate at LLPO Law Firm| LLB, LLM, MCIArb

Σοφία Νεάρχου| Senior Associate and Anti Money Laundering Compliance Officer | CAMS, CISI, CySEC Advanced, CySEC AML

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με την επαγγελματική ευθύνη και τα καθήκοντα των συμβούλων αφερεγγυότητας αναλύοντας τη σχετική νομοθεσία αλλά και παραδείγματα κυπριακής και ξένης νομολογίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τρόπους κατοχύρωσης και μέτρων πρόληψης απέναντι στα ρίσκα και κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει επίσης στο επίκαιρο θέμα των κυρώσεων και την εφαρμογή τους σε διαδικασίες αφερεγγυότητας με ανάλυση πρόσφατης σχετικής νομολογίας. 

Με το πέρας του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες σε σχέση με:

•           την επαγγελματική ευθύνη και τα καθήκοντα των συμβούλων αφερεγγυότητας

•           τους τρόπους κατοχύρωσης και μέτρων πρόληψης απέναντι στα ρίσκα και κινδύνους που ενδέχεται αντιμετωπίσουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σε ποιον απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ, καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κόστος Συμμετοχής:

€150 για Μέλη/Φοιτητές/Απόφοιτους Λογιστές του ΣΕΛΚ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

€200 για μη-μέλη του ΣΕΛΚ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Μονάδες ΣΕΑ:

Η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου αντιστοιχεί σε  7 μονάδες ΣΕΑ.

Εγγραφή:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Όλοι οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα λάβουν υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.

Εγγραφείτε άμεσα για να εξασφαλίσετε μία θέση στο σεμινάριο, καθώς ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται στις 120.


Περισσότερες εκδηλώσεις