Σεμινάριο 25/2024: ΤΦ-Ερμηνείες και Πρακτική Εφαρμογή του περί Χαρτοσήμων Νόμου


9/5/2024
Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σας προσκαλεί στο πιο κάτω σεμινάριο:

Αρ. Σεμιναρίου:

25/2024

Θέμα:

ΤΦ-Ερμηνείες και Πρακτική Εφαρμογή του περί Χαρτοσήμων Νόμου

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής:

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος

Επαρχία

19/4/2024

09:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα

Λευκωσία

9/5/2024

09:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Ξενοδοχείο Atlantina Miramare Beach Hotel

Λεμεσός

Ομιλητές:

Νεκταρία Παντελή | Λειτουργός Φορολογίας

Καίτη Κελογρηγόρη | Λειτουργός Εσωτερικών προσόδων Α’, Χάρις Χατζημιχαήλ | Ανώτερη Λειτουργός ΦΠΑ

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του πεδίου εφαρμογής του περί Χαρτοσήμων Νόμου (Ν. 19/1963 όπως έχει τροποποιηθεί) καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται αναφορικά με τη χαρτοσήμανση κάθε εγγράφου που αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω Νομοθεσίας.

Σε ποιον απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κόστος Συμμετοχής:

€50 για Μέλη/Φοιτητές/Απόφοιτους Λογιστές του ΣΕΛΚ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

€100 για μη-μέλη του ΣΕΛΚ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Μονάδες ΣΕΑ:

Η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου αντιστοιχεί σε 2,5 μονάδες ΣΕΑ.

Εγγραφή:

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Όλοι οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα λάβουν υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.

Εγγραφείτε άμεσα για να εξασφαλίσετε μία θέση στο σεμινάριο, καθώς ο αριθμός των θέσεων περιορίζεται στις 120.


Περισσότερες εκδηλώσεις