ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ 2022

4/7/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 30/06/2022 ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, η πρόταση Νόμου που αφορούσε την τροποποίηση του Περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η προθεσμία καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του ετήσιου τέλους για το έτος 2022 ένεκα των παρατεταμένων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 30η Ιουνίου 2022 και μπορείτε να βρείτε τη σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

N.96(I)/2022 - Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022


Περισσότερες ανακοινώσεις