ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΝΟΨΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕ

25/5/2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Επικοινωνούμε μαζί σας για να υπενθυμίσουμε στα Μέλη που δεν έχουν ακόμη διευθετήσει την ανανέωση της Ετήσιας Συνδρομής Μέλους για το έτος 2022, να μεριμνήσουν για τη διευθέτησή της.

Ενόψει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου για το έτος 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2022 και με βάση την Γενική Εγκύκλιο 5_2022 που σας έχει κοινοποιηθεί στις 3 Μάϊου 2022, για να δύναται ένα Μέλος να ψηφίσει ή να διοριστεί ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (με βάση τους Κανονισμούς του Συνδέσμου) και να μπορεί να συμμετάσχει απρόσκοπτα στις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι, η συνδρομή Μέλους του μέχρι και το 2022 είναι διευθετημένη. Η τελευταία ημερομηνία αποδοχής πληρωμής της Ετήσιας Συνδρομής,  ορίστηκε η 17/06/2022.

Η πληρωμή της Ετήσιας Συνδρομής Μέλους μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

(α)    Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών JCC Smart   (www.jccsmart.com)

(β)    Με επιταγή.

(γ)    Μέσω του ιστότοπου του Συνδέσμου (www.icpac.org.cy)  από την οικοσελίδα.

Λόγω του γεγονότος ότι ο Κωδικός πρόσβασης και ο σύνδεσμος πρόσβασης στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα σταλούν στα μέλη που θα δικαιούνται να ψηφίσουν στις 22 Ιουνίου 2022, μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, παρακαλώ όπως βεβαιωθείτε για την ορθότητα των δεδομένων σας, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στα μητρώα του ΣΕΛΚ μέσω της προσωπικής σας μερίδας στον ιστότοπο του ΣΕΛΚ. 

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα σας, αποτελούν το μέσο επικοινωνίας σας με τον Σύνδεσμο και η επκαιροποιημένη και ορθή πληροφόρηση των δεδομένων αυτών αποτελούν τη βάση  για απρόσκοπτη και συνεχή επικοινωνία μαζί μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
  
Ειρήνη Λοϊζίδου
Επικεφαλής Διοίκησης και Οικονομικών


Περισσότερες ανακοινώσεις