Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας |Προκήρυξη νέου σχεδίου χορηγιών για προστασία εμπορικ

14/1/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε το νέο σχέδιο χορηγιών για προστασία εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να βρείτε εδώ.

 


Περισσότερες ανακοινώσεις