Σχέδιο Δράσης για την Προσέλκυση Εταιρειών για Δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων του

18/10/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης για την Προσέλκυση Εταιρειών για Δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο.  Συνημμένα σας κοινοποιείται η σχετική ανακοίνωση για ενημέρωσή σας.

 ANNOUNCEMENT.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις