ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ 2021- 7ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΛΚ

7/6/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Θέμα : Δελτίο Νομοθετικών Νέων (ΝΝ. 07/2021)

Συνημμένα κοινοποιείται για το έτος 2021 το έβδομο δελτίο των Νομοθετικών Νέων του ΣΕΛΚ, προς ενημέρωση σας, στο οποίο αναφέρονται οι νομοθεσίες που είτε έχουν ψηφιστεί είτε έχουν τροποποιηθεί πρόσφατα καθώς και οι σχετικοί κανονισμοί που έχουν εκδοθεί και αφορούν, σε γενικές γραμμές, το λογιστικό επάγγελμα και την οικονομία ευρύτερα .

Νομοθετικά Νέα 20.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις