Εγκύκλιος Συμμόρφωσης 06/2021: Πακέτο Περιπτωσιολογικών Μελετών για Σύνθετες Δομές

12/5/2021

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με την παρούσα εγκύκλιο επιθυμεί να παρουσιάσει στα Μέλη του Πακέτο Περιπτωσιολογικών Μελετών για Σύνθετες Δομές (Case Studies Pack on Complex Structures) σε μια προσπάθεια να δώσει πληροφορίες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση σύνθετων δομών.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Case Studies Pack στην Αγγλική γλώσσα, ακολουθήστε το έγγραφο πιο κάτω.

Case Study on Complex Structures - May 2021.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις