Τεχνική Εγκύκλιος 7/2022 - Αναθέσεις Επισκόπησης - Ενδεικτικές επιστολές ανάθεσης, εκθέσεις ελεγκτών

9/11/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΤΕ 7/2022)

Θέμα:  Αναθέσεις Επισκόπησης - Ενδεικτικές επιστολές ανάθεσης, εκθέσεις ελεγκτών και επιστολές διαβεβαιώσεων της διοίκησης

Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος αναφέρεται σε υποδείγματα επιστολών ανάθεσης, εκθέσεις ελεγκτών και επιστολές διαβεβαιώσεων της διοίκησης τα οποία ετοιμάστηκαν από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων του Συνδέσμου, για τα ακόλουθα:

  • Εταιρεία
  • Συνεταιρισμός
  • Ιδιώτης επιχειρηματίας/Επιχείρηση

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τεχνική εγκύκλιο.

Τα υποδείγματα συμπληρώνουν την Τεχνική Εγκύκλιο 5/2022 Οδηγός Αναθέσεων Επισκόπησης και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με αυτήν την εγκύκλιο.

Ο πίνακας με τις τεχνικές εγκυκλίους έχει επικαιροποιηθεί ανάλογα. Ακολουθήστε αυτό τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση.


Περισσότερες ανακοινώσεις