ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ 2021 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

23/11/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Θέμα: 1. Δελτίο Νομοθετικών Νέων (ΝΝ. 12/2021)

Συνημμένα κοινοποιείται για το έτος 2021 το δωδέκατο δελτίο των Νομοθετικών Νέων του ΣΕΛΚ, προς ενημέρωση σας, στο οποίο αναφέρονται οι νομοθεσίες που είτε έχουν ψηφιστεί είτε έχουν τροποποιηθεί πρόσφατα καθώς και οι σχετικοί κανονισμοί που έχουν εκδοθεί και αφορούν, σε γενικές γραμμές, το λογιστικό επάγγελμα και την οικονομία ευρύτερα .

Θέμα: 2. Παρουσία ΣΕΛΚ στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

Πιο κάτω παρατίθεται ,προς ενημέρωση σας, σχετικός πίνακας με τα νομοσχέδια και/ή τις προτάσεις νόμου για τα οποία/τις οποίες  ο ΣΕΛΚ κλήθηκε και παρευρέθηκε στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εξέταση τους κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο 2021.

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Νομοσχέδιο/ Πρόταση Νόμου

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Ο Περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.9) Νόμος του 2021

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)(Αρ.8) Νόμος του 2021

Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Ο περί Κτηματολογικού & Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη & Δικαιώματα) (Τροποποιητικός)(Αρ.4) Νόμος του 2021

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2021

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)(Αρ.6) Νόμος του 2021

Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021

Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Οι μέχρι σήμερα ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και οι ενέργειες και πρωτοβουλίες τις οποίες προτίθεται να αναλάβει σε σχέση με τα όσα προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση της έρευνας των Pandora Papers της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και των αποκαλύψεων των Paradise Papers, τα οποία αφορούν στην πρόληψη και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαπαλλαγής και του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

 Νομοθετικά Νέα 25.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις