Τεχνική ενημέρωση 4_2021_ Υπενθύμιση εγκυκλίων ΑΔΕΕλΕπ

30/3/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Με την Τεχνική Ενημέρωση 4/2021, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου («ΣΕΛΚ») επιθυμεί να υπενθυμίσει τα μέλη του σχετικά με συγκεκριμένες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας του Ελεγκτικού Επαγγέλματος («ΑΔΕΕλΕπ») και αφορούν υποχρεώσεις όλων των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων (είτε ελέγχουν Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος («ΟΔΣ») είτε μη).Περισσότερες ανακοινώσεις