ΤΕ 1/2021_Συνιστώμενη ενημέρωση των ενδεικτικών διαδικασιών ελέγχου σε σχέση με την απαίτηση της παρ

12/1/2021

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΤΕ 1/2021)

Θέμα: Συνιστώμενη ενημέρωση των ενδεικτικών διαδικασιών ελέγχου σε σχέση με την απαίτηση της παραγράφου 4 (1) (γ) της οδηγίας ΟΔI87-01 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) για την προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών, τις απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των προϊόντων και τους κανόνες για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών.

 

Ο σκοπός αυτής της  Τεχνικής Εγκυκλίου, που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, είναι όπως ο ΣΕΛΚ επιστήσει την προσοχή των μελών του στις διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να εκτελούνται, από ανεξάρτητους ελεγκτές, κατά την αξιολόγηση της υποχρέωσης μιας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που απορρέει από την παράγραφο 4 (1) (γ) της Οδηγίας της ΕΚΚ.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τεχνική εγκύκλιο.

Ο πίνακας με τις τεχνικές εγκυκλίους έχει επικαιροποιηθεί ανάλογα. Ακολουθήστε αυτό τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση.


Περισσότερες ανακοινώσεις