Καταγγελία εναντίον του κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου

Στις 28 Νοεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκε η ακόλουθη κατηγορία εναντίον του κυρίου Κωνσταντίνου Κωσταντίνου, με αρ. Μέλους 217:

 

  1. Μη έγκαιρη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης για τα έτη 2013, 2014 και 2015.
  2. Μη έγκαιρη αποστολή των αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης που τον αφορούν και τα οποία του είχε ζητηθεί να υποβάλει για τα εν λόγω έτη.

 

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον κύριο Κωσταντίνου πρόστιμο €100 ανά κατηγορία και  καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €180.