Καταγγελία εναντίον του κ. Γιώργου Λιασή

Στις 22 Νοεμβρίου 2017 η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου αποφάνθηκε ότι αποδείχθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες εναντίον του κυρίου Γιώργου Λιασή με αριθμό Μέλους 3332:

Ο κατηγορούμενος κατά ή περί το χρονικό διάστημα που εργοδοτείτο σε οίκο λογιστών, και ενόσω επρόκειτο να αποχωρήσει από τον εν λόγω οίκο, προώθησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε προσωπικό του ηλεκτρονικό λογαριασμό, έγγραφα τα οποία ήταν απόρρητα κατά παράβαση των κανόνων εμπιστευτικότητας της εταιρείας του. Με την ενέργεια του αυτή ο κύριος Λιασή παραβίασε:

  1. Τους Κανονισμούς Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Συνδέσμου και συγκεκριμένα τον Κανονισμό 1.108, Άρθρο 3(β) (ii) και (iii).
  2. Τον Περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο του 2009 (άρθρα 27(1) και (2) στον οποίο ενσωματώνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών και τους Κανονισμούς που αναφέρονται στην επαγγελματική του κατάσταση και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτή κατά παράβαση των Κανονισμών Επαγγελματικής Δεοντολογίας ως προβλεπεται στους Κανονισμούς 1.107.5 (1),(2) και (3) και 1.108., Άρθρο 3(γ).

Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον κύριο Λιασή πρόστιμο €1,000 και €2000 αντίστοιχα, ως επίσης και καταβολή των εξόδων της υπόθεσης που ανέρχονται σε €2,920.