Τεχνική Υποστήριξη

Ο Σύνδεσμος παρέχει τη δυνατότητα στα Μέλη να λαμβάνουν υποστήριξη σε τεχνικά θέματα χωρίς οποιαδήποτε χρέωση:

Φορολογικά θέματα /ΦΠΑ

Για υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα φορολογίας και ΦΠΑ, υπεύθυνος είναι ο κος Νεόφυτος Νεοφύτου. Η επικοινωνία με τον κο Νεοφύτου γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο taxsupport@icpac.org.cy .

Technical Advisory Helpline

Σε συνεργασία με το ICAEW, παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να απευθύνουν συγκεκριμένες απορίες / ερωτήσεις σε θέματα λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων και δεοντολογίας στην απευθείας γραμμή εξυπηρέτησης Technical Advisory Helpline. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω: 


Θέματα Συμμόρφωσης και Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος

Για οποιαδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συνδέσμου.