Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας ΣΕΛΚ - Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

4/9/2020

Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας τους προς όφελος των Μελών τους, αλλά και της κυπριακής οικονομίας Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ) υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας. 

Αναλυτικότερα, το Μνημόνιο επιδιώκει τη συχνή, έντονη και παραγωγική συνεργασία των δύο επαγγελματικών Φορέων που διατηρούν επαγγελματικούς δεσμούς δεκαετιών, οι οποίοι βασίζονται στον αμοιβαίο σκοπό για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία μέσα από την εφαρμογή καλών πρακτικών.

Οι δύο Σύνδεσμοι με την υπογραφή του Μνημονίου θέτουν τις βάσεις για νέες συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα, όπως είναι οι από κοινού εκπαιδευτικές δράσεις για το προσωπικό των οργανισμών ή των κλάδων που εκπροσωπούν, για ενέργειες προβολής της χώρας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, σε σχέση με τα δεδομένα και την πρόοδο της οικονομίας, αλλά και για από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων ή παραγωγή ενημερωτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

Σχολιάζοντας την υπογραφή του Μνημονίου, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ, Κυριάκος Ιορδάνου ανέφερε: «Με την κίνηση αυτή ως ΣΕΛΚ ενδυναμώνουμε το δίκτυο συνεργασιών μας, τόσο εντός Κύπρου, όσο και εκτός που αποτελεί ένα από τους στρατηγικούς στόχους του Συνδέσμου μας λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα αυτής της επέκτασης για τα Μέλη μας, αλλά και για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία».

Με τη σειρά του ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών, Μιχάλης Καμμάς τόνισε: «Φέρνοντας ακόμη πιο κοντά τους επαγγελματίες των δύο Συνδέσμων, τις γνώσεις, την εμπειρία, τις νέες ιδέες αλλά και αξιοποιώντας την τεχνολογία φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την εμπειρογνωμοσύνη στους κλάδους που εκπροσωπούμε και να διευρύνουμε τις προοπτικές ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία».  


Περισσότερα νέα στο Δελτίο Τύπου