ΕΣ 20_22 - Οδηγός Συμμόρφωσης για θέματα Κυρώσεων και Περιοριστικών Μέτρων

2/9/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

(EΣ_20/2022)

Θέμα: Οδηγός Συμμόρφωσης για θέματα Κυρώσεων και Περιοριστικών Μέτρων

Σας επισυνάπτεται Οδηγός σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας για συμμόρφωση με τις διατάξεις των ψηφισμάτων ή αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών (κυρώσεων) και των αποφάσεων/κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιοριστικά μέτρα) («Οδηγία Κυρώσεων») στα πλαίσια παροχής πρακτικής καθοδήγησης σχετικά με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την Οδηγία.

Για πρόσβαση στον Οδηγό, ακολουθήστε τον σύνδεσμο ή κατεβάστε τα αρχεία  ΕΣ 20_22 - Οδηγός Συμμόρφωσης για θέματα Κυρώσεων και Περιοριστικών Μέτρων.pdfΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις