ΕΣ_18/2022 Ενδιάμεση δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας

22/7/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Σας επισυνάπτεται η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης 18/2022 σχετικά με την υιοθέτηση της ενδιάμεσης δέσμης κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης ακολουθείστε τον Σύνδεσμο ή κατεβάστε το αρχείο 👉 ΕΣ 18_22 - Ενδιάμεσο πακέτο κυρώσεων συντήρησης και ευθυγράμμισης.pdf.


Περισσότερες ανακοινώσεις