Γενική Εγκύκλιος 20/2020_ Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη σε φορολογικά θέματα και θέματα ΦΠΑ

18/8/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
 
(ΓΕ_20/2020) 

Θέμα: Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη σε φορολογικά θέματα και θέματα ΦΠΑ

Επισυνάπτεται η Γενική Εγκύκλιος 20/2020 αναφορικά με την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη σε φορολογικά θέματα και θέματα ΦΠΑ.

ΓΕ 20_2020 Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε φορολογικά θέματα και θέματα ΦΠΑ. .pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις