ΕΣ_7/2024 Κατευθυντήριες Γραμμές για τη «Χρήση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων για την Πρόληψη ΞΠΧ/ΧΤ

29/2/2024

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης ΕΣ_7/2024 σχετικά με την έκδοση των Κατευθυντήριες Γραμμές για τη «Χρήση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας».

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης ακολουθείστε τον σύνδεσμο ή κατεβάστε το αρχείο👉   ΕΣ 7_2024 Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Χρήση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων για την Πρόληψη ΞΠΧ-ΧΤ.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις