Γενική Εγκύκλιος 03_2024 - Ο Περί της Προστασίας των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού

26/2/2024

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην Γενική Εγκύκλιο 3/2024, αναφορικά με τη θέσπιση διαδικασιών από μέρους του Συνδέσμου για υποβολή εξωτερικών αναφορών παραβάσεων του Ενωσιακού & Εθνικού Δικαίου, βάσει του Περί της Προστασίας των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022 (Ν.6(Ι)/2022).

Για πρόσβαση στην Γενική Εγκύκλιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο ή κατεβάστε το αρχείο 👉   ΓΕ 3_2024 WHISTLEBLOWING.pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις