ΕΣ_31/23 Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κύπρου

6/12/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 31/2023 σχετικά με την Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κύπρου που εξέδωσε η ΜΟΚΑΣ.

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης ακολουθείστε τον Σύνδεσμο ή κατέβαστε το αρχείο  ΕΣ 31_23 Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών .pdf


Περισσότερες ανακοινώσεις