Ανακ. ΤΕΕΔΙ-Εναρξη της εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του ΜΠΔ/

13/11/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα δείτε πιο κάτω σύνδεσμο Ανακοινώσεων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Κλάδου Εταιρειών) σε σχέση με έναρξη της εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από τις 14 Νοεμβρίου 2023. Η εφαρμογή διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις:

(α) Η πρώτη φάση καλύπτει την περίοδο 14/11/2023-31/12/2023 όπου καλούνται όλες οι εταιρείες και οι συνεταιρισμοί να ενημερώσουν/επανακαταχωρίσουν τους Πραγματικούς Δικαιούχους τους στην ‘Τελική Λύση’, ακόμα και εάν το έχουν ήδη πράξει στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης. Να σημειωθεί ότι, κατά την περίοδο αυτή δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση.

(β) Η δεύτερη φάση καλύπτει την περίοδο 1/1/2024-29/2/2024 όπου καλούνται όσες εταιρείες και οι συνεταιρισμοί δεν ενημέρωσαν/επανακαταχώρισαν τους Πραγματικούς Δικαιούχους τους στην ΄Τελική Λύση’ κατά την προηγούμενη φάση να το πράξουν. Σημειώνεται ότι σε αυτή την φάση θα επιβάλλονται χρηματικές επιβαρύνσεις.

(γ) Κατά την Τρίτη φάση που καλύπτει περίοδο 1/3/2024 και εντεύθεν τίθενται σε ισχύ οι πρόνοιες της Οδηγίας Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε.

Υπενθυμίζεστε για την υφιστάμενη νομοθεσία – σύνδεσμος και τις Συχνές Ερωτήσεις - σύνδεσμος

ΑΝΑΚ. ΤΕΕΔΙ – ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10/11/23


Περισσότερες ανακοινώσεις