ΕΣ 25_23 - Κατευθυντήριες Γραμμές για την εφαρμογή Αυξημένων Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας κατά την παρά

13/9/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο ΣΕΛΚ επιθυμεί με την παρούσα εγκύκλιο να ενημερώσει τα Μέλη του για τις Τεχνικές Αποφυγής Ρωσικών Κυρώσεων που εκδόθηκαν από κοινού από το  Multilateral REPO Task Force και για τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την εφαρμογή Αυξημένων Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας κατά την παράκαμψη Ρωσικών Κυρώσεων που εκδόθηκαν από την ΕΕ.

Τα έγγραφα, μεταξύ άλλων πληροφοριών, παρέχουν έναν πολύ χρήσιμο κατάλογο κόκκινων σημαιών και βέλτιστων πρακτικών ώστε να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανής δραστηριότητας αποφυγής κυρώσεων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εγκύκλιο, ακολουθήστε τον σύνδεσμο  ή κατεβάστε το αρχείο  ΕΣ 25_23 - Κατευθυντήριες Γραμμές για την εφαρμογή Αυξημένων Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας κατά την παράκαμψη Ρωσικών Κυρώσεων.pdfΠερισσότερες ανακοινώσεις