Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2023

30/5/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΓΕ_4/2023)

Θέμα: Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2023

Με την παρούσα ειδοποιείστε ότι, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 στις 4:30μμ στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας με φυσική παρουσία των μελών.

Το Καταστατικό Μέρος θα ξεκινήσει στις 4:30μμ ενώ στις 6:00μμ θα διεξαχθεί το Τελετουργικό Μέρος, με τη φυσική παρουσία μελών και προσκεκλημένων. Την 62η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Οικονομικών. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ κ Πιερής Μάρκου.  

Συνημμένα αποστέλλονται τα ακόλουθα:


Περισσότερες ανακοινώσεις