Τμήμα Φορολογίας | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | TFA-Tax For All

23/1/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητά Μέλη,

Πιο κάτω παρατίθεται αυτούσια η ενημέρωση σε σχέση με την σταδιακή εφαρμογή του TFA-Tax For All που σας αποστέλλεται εκ μέρους του Τμήματος Φορολογίας .

-------------------------------------------------------

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των φορολογουμένων σε σχέση με την σταδιακή εφαρμογή του TFA-Tax For All, του Ενιαίου Σύστηματος Φορολογικής Διαχείρισης το οποίο στο αρχικό αυτό στάδιο επηρεάζει ΜΟΝΟ πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας για σκοπούς ΦΠΑ.

Επισυνάπτεται:

Παράκληση μας είναι να προχωρήσετε σε:

  1. Αλλαγή του κώδικα πρόσβασης, όπου χρειάζεται, καθιστώντας τον ευκολομνημόνευτο και φιλικό για χρήση αφού στο καινούργιο σύστημα TFA ΔΕΝ θα έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης του κώδικα πρόσβασης (username).
  2. Επικαιροποίηση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου χρειάζεται

Tα δύο αυτά στοιχεία θα συμβάλουν στην επιτυχή μετάβαση σας στοTFA.

Επισημαίνεται ότι η αλλαγή του κώδικα πρόσβασης και η επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email), όπου εφαρμόζεται, ΠΡΕΠΕΙ να ολοκληρωθούν μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2023 για τους χρήστες του TAXISnet ΦΠΑ.
 

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις όπου δεν επιθυμείτε την τροποποίηση του κώδικα πρόσβασης και νοουμένου ότι πληροί τα κριτήρια του συστήματος, αυτός θα μεταφερθεί αυτόματα και θα ισχύει και στο TFA Tax For All.


Περισσότερες ανακοινώσεις