ΕΣ_1/2023 Πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ

13/1/2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Αγαπητοί,

 

Σας επισυνάπτεται η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης 1/2023 σχετικά με την Πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ.

Η Εγκύκλιος Συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.


Περισσότερες ανακοινώσεις