ΕΣ 10_22 - Πέμπτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας

13/4/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


Αγαπητοί,

Ο ΣΕΛΚ εφιστά την προσοχή σας στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης 10/2022 σχετικά με την πέμπτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Για πρόσβαση στην Εγκύκλιο Συμμόρφωσης, ακολουθείστε τον σύνδεσμο.


Περισσότερες ανακοινώσεις