ΤΕ2/2022: Επιπτώσεις της διαμάχης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση κα

6/4/2022

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(ΤΕ 2/2022)

Θέμα: Επιπτώσεις της διαμάχης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην  χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την εργασία των ελεγκτών προσαρμοσμένες στην Κυπριακή πραγματικότητα

 

Με βάση την τρέχουσα κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με την παρούσα εγκύκλιο επιθυμεί να παρέχει καθοδήγηση προς τα Μέλη του όσον αφορά τις επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις  31 Δεκεμβρίου 2021 και με το έτος που έληξε μετά που έγινε το συμβάν καθώς και τις επιπτώσεις στην εργασία των ελεγκτών.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τεχνική εγκύκλιο.

Ο πίνακας με τις τεχνικές εγκυκλίους έχει επικαιροποιηθεί ανάλογα. Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση.


Περισσότερες ανακοινώσεις