ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ 2020 -12ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΛΚ

24/11/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Συνημμένα κοινοποιείται το δωδέκατο δελτίο των Νομοθετικών Νέων του ΣΕΛΚ, προς ενημέρωση σας, στο οποίο αναφέρονται οι νομοθεσίες που είτε έχουν ψηφιστεί είτε έχουν τροποποιηθεί πρόσφατα καθώς και οι σχετικοί κανονισμοί που έχουν εκδοθεί και αφορούν, σε γενικές γραμμές, το λογιστικό επάγγελμα και την οικονομία ευρύ

Nomothetika Nea 12.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις