Γενική Εγκύκλιος 18/2020: Τροποποίηση Νόμου AML

7/8/2020

Αγαπητά Μέλη,

 

Σας επισυνάπτεται η Γενική Εγκύκλιος 18/2020 σχετικά με την δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο.

ΓΕ 18_2020 - Τροποποίση Νόμου AML.pdf

Περισσότερες ανακοινώσεις