Ενημέρωση από τον ΣΕΛΚ σε σχέση με τον Covid19 και συνέχιση της επαγγελματικής κατάρτισης

11/5/2020

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ελπίζω ότι το μήνυμά μου σας βρίσκει καλά στην υγεία και ασφαλείς.

Άρχισε η σταδιακή έξοδος από την επιδημική κρίση του ιού Covid19, παρόλο που χρειάζεται προσοχή και τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Υγείας. Ο ΣΕΛΚ, ακολουθώντας αυτά τα μέτρα, επιστρέφει σταδιακά και προσεκτικά στις εργασίες του. Σημειώνεται ότι, τα γραφεία του Συνδέσμου συνεχίζουν να λειτουργούν με τηλε-εργασία και ευέλικτες μορφές απασχόλησης, εξυπηρετώντας τα μέλη και εκτελώντας τις συνήθεις εργασίες και υποχρεώσεις του στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Έχουν γίνει οι δέουσες ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΕΛΚ. Η σταδιακή και προσεκτική επιστροφή του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.

Τόσο το Συμβούλιο όσο και η Διεύθυνση του ΣΕΛΚ παρακολουθούν όλα όσα αφορούν στην οικονομία και στο επάγγελμα μας ειδικότερα, ενώ βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με κρατικούς αξιωματούχους και λειτουργούς, κυβερνητικά τμήματα, άλλους παραγωγικούς φορείς της οικονομίας καθώς και με τα ίδια τα μέλη και τις Επιτροπές του. Παράκλησή μου είναι όπως παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και εγκυκλίους που εκδίδονται σε σχέση με τα θέματα που αφορούν στην πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και το σύνδεσμο https://www.icpac.org.cy/selk/covid.aspx από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά.

Συμμορφούμενοι με τα υγειονομικά μέτρα, η πρόσβαση στα γραφεία του Συνδέσμου παραμένει περιορισμένη, ενώ οι εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες του Συνδέσμου παραμένουν σε αναστολή μέχρι νεότερης πληροφόρησης. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαΐου, δεν θα διεξαχθούν σεμινάρια όπου απαιτείται η φυσική παρουσία μελών, ενώ οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών θα συνεχίσουν να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης, ενόψει των παρουσών συνθηκών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό της 59ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου για τις 17 Σεπτεμβρίου 2020, αντί τον Ιούνιο ως είθισται μέχρι σήμερα. Για την ετήσια γενική συνέλευση θα εκδοθεί ειδική εγκύκλιος σε κατοπινό στάδιο.

Θα θέλαμε να σημειωθεί ότι, η παρούσα κατάσταση είναι υποβοηθητική για τη συνέχιση της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ηλεκτρονικών και άλλων εξ αποστάσεως μέσων. Για το σκοπό αυτό, ότι ο ΣΕΛΚ διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης η οποία είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου    https://lms.vinciworks.com/icpac/login.aspx χωρίς οποιαδήποτε χρέωση για όλα τα μέλη. Στην πλατφόρμα αυτή υπάρχουν αναρτημένα μαθήματα που αφορούν κατά βάση θέματα συμμόρφωσης και ξεπλύματος παράνομου χρήματος, αλλά και άλλη ενημέρωση σε σχέση με τον κορωνοϊό και την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC6. Σημειώνεται ότι όλα τα μαθήματα αυτά προσμετρούν στις μονάδες ΣΕΑ για το έτος. Παράκλησή μου είναι όπως όσοι χρειάζονται κωδικό για την πλατφόρμα αυτή, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας για να τους τον στείλουμε.

Επίσης, ο ΣΕΛΚ βρίσκεται σε επαφή με άλλους οργανισμούς και φορείς για να προσφέρει στα μέλη του εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ηλεκτρονικά μέσα και παροχή πληροφοριών σχετικά με το λογιστικό επάγγελμα. Η αρχή έχει γίνει με το ACCA, το ICAEW και το CABA, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

Για το ACCA:

COVID-19 online hub

an assessment of the economic impact of Covid-19

Για το ICAEW/CABA:

 How to make the most of working from home

How to manage your team remotely

CABA Wellbeing advice hub

online courses

 

Προγράμματα και webinars άλλων οργανισμών/φορέων με τους οποίους ο ΣΕΛΚ έχει προβεί σε ειδικές συμφωνίες θα σας κοινοποιούνται μόλις είναι διαθέσιμα. Παράλληλα, ο ΣΕΛΚ εξετάζει τρόπους για να προσφέρει δικά του σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω webinars.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας σε ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Επίσης, η περίοδος αυτή αποτελεί πολύ καλή ευκαιρία για να ενισχύσετε την επαγγελματική σας κατάρτιση από την άνεση του σπιτιού σας και χωρίς ή με ελάχιστο οικονομικό κόστος.

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, θα μπούμε όλοι σε κανονικούς ρυθμούς εργασίας βοηθώντας ο καθένας μας στην επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας. Όλοι μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε!

Περισσότερες ανακοινώσεις